Sleeth

76 tekstów – auto­rem jest Sleeth.

Świat jest niczym.
A z nicze­go świat cały powstał. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 28 listopada 2012, 22:37

Bądźmy

Bądźmy jak dzieci, co nie znają Świata.
Bądźmy jak dzieci, co nie znają Pieniędzy
Bądźmy jak dzieci, co nie wiedzą co to Rasa.
Bądźmy jak dzieci, co nie wiedzą co to Orientacja.
Bądźmy jak dzieci, co [...] — czytaj całość

wiersz • 17 czerwca 2012, 19:10

Po­wie­dzieli mu, że jest mar­twy. Gdy on tak pa­nicznie bał się umrzeć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 lutego 2012, 22:11

Sie­dział pies przy drzewie
Może pa­nu be­zeń dob­rze się wiedzie?
Cze­kał lat wiele
W końcu zos­tał szkielet 

myśl • 19 lutego 2012, 15:03

-A może zwierzęta nie gro­madzą się w świąty­niach i nie modlą bo wiedzą? Wiedzą, że On jest al­bo że Go nie ma. My te­go nie wiemy, więc mu­simy wie­rzyć. W jed­no lub w dru­gie. Ale nie jes­teśmy nig­dy te­go pewni. 

myśl • 2 października 2011, 21:30

-Po śmier­ci nie wol­no mówić źle o zmarłym ani o je­go czy­nach. Trze­ba dać mu spokój. Nie ważne kim był - powiedział.
-Po­wiedz to Ju­daszo­wi - usłyszał. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 lipca 2011, 14:48

Z wiekiem ma­leją od­ległości między­mias­to­we - rosną międzyludzkie. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 26 czerwca 2011, 19:49

-Ma­mo, czy z Bo­giem jest tak sa­mo jak z człowiekiem który chce, ale cza­sami mu nie wychodzi?
-Jak to skar­bie? -za­pytała mat­ka swą kil­ku­let­nią córeczkę.
-No bo złamałam prze­cież rączkę, gdy upadłam. To dla­tego, że Bóg chce by było dob­rze, ale cza­sami mu po pros­tu nie wychodzi? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 czerwca 2011, 16:09

-Bo widzisz. Z wiekiem ma­leje od­ległość między­mias­to­wa, a rośnie międzyludzka... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 czerwca 2011, 22:22

...żyje­my tak krótko, że gdy zro­zumiemy, że żyje­my, przyj­dzie nam umrzeć... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 kwietnia 2011, 17:29
Sleeth

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność